Regulamin

Zapis na zajęcia taneczne prowadzone przez Szkołę Tańca Prestiż sp. z o.o. (dalej zwana „Szkołą”) jest równoznaczny z akceptacją warunków regulaminu oraz udzieleniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Szkołę w celach informacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)

  • Osoba, która zapisała się na zajęcia zobowiązana jest dokonać płatności za pierwszą połowę I stopnia minimum dzień przed rozpoczęciem kursu, a drugą połowę uiścić najpóźniej przed 4 zajęciami z cyklu. Pełna rezerwacja miejsca na kursie następuje po dokonaniu płatności. Informacja o sposobie płatności podana jest w wiadomości email wysyłanej po wypełnieniu formularza na wybrany kurs.
  • Potwierdzeniem rezerwacji miejsca na kursie jest potwierdzenie przelewu z datą poprzedzającą dzień rozpoczęcia pierwszych zajęć.
  • Po zapisaniu się na kurs klient otrzymuję gwarancję satysfakcji. Po pierwszych zajęciach istnieje możliwość rezygnacji z zajęć, a Szkoła zwróci wpłaconą kwotę. Warunkiem zwrotu jest obecność na całych pierwszych zajęciach.
  • Opłata za określony kurs tańca jest naliczana za 4 następujące po sobie zajęcia od dnia ich rozpoczęcia lub przedłużenia. Pojedyncze nieobecności nie przechodzą na kolejny miesiąc ani opłata za nie jest zwracana. Może zdarzyć się, że będzie istniała możliwość ich drobienia na innym kursie lecz Szkoła tego nie gwarantuje.
  • Ilość miejsc na zajęciach jest ograniczona (obowiązuje kolejność zgłoszeń). W przypadku braku miejsc szkoła zobowiązuje się poinformować najpóźniej 24h przed rozpoczęciem kursu.
  • Szkoła zastrzega sobie prawo do odwołania zaplanowanych zajęć w przypadku zbyt małej liczby chętnych, niedyspozycyjności instruktora lub innych powodów niezależnych od Szkoły. W takim przypadku Szkoła zaproponuje inny termin zajęć lub zwróci wpłaconą kwotę.
  • Osoby biorące udział w zajęciach oświadczają iż, nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność. Szkoła nie ubezpiecza Uczestników zajęć od nieszczęśliwych wypadków ani nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki lub kontuzje powstałe podczas zajęć i zachęca do ubezpieczenia we własnym zakresie.
  • Szkoła zastrzega sobie prawo do fotografowania, nagrywania i filmowania zajęć oraz wykorzystania uzyskanego materiału na potrzeby relacji na stronie www i fanpage’u Szkoły.
  • Za uszkodzone albo utracone mienie Uczestników zajęć,  Szkoła nie  ponosi odpowiedzialności.
  • W przypadku niepełnoletnich kursantów, niniejszy regulamin obowiązuje również ich prawnych opiekunów.
blank